1

 แผนที่

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754556 โทรสาร 0-4375-4315 ภายใน 1377 1282

 ติดต่อเรา

ข้อมูลผู้ติดต่อ