สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
06.00 - 06.30
ฮักแพงอีสาน (ดร.บุญสม ยอดมาลี) - ท
เพลงสถาบัน - ท
06.30 - 07.00
Hotline News From VOA Washington - ท
ธรรมะร่วมสมัย - ท
07.00 - 07.30
ถ่ายทอดข่าว(กรมประชาสัมพันธ์) - ท
07.30 - 08.00
สานสัมพันธ์ไทยจีน(วิทยุCRI ปักกิ่ง) - ท
ขบวนการ ปี๊ด ปรี้ ปี๊ด (ทีมโลมา ลัน..ลา)
08.00 - 09.00


08.30 - 09.00


เทียบเวลา-เคารพธงชาติ / 361 องศาข่าว (แสนศักดิ์ ขันทอง) - ท
BBC ENGLISH - ท

MUSIC LONG PLAY
นานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคาม
09.00 - 09.3009.30 - 10.0010.00 - 11.0010.00 - 11.00


พูดและเพลง - ท (สุวัฒน์ วิมลชัยฤกษ์)
ฮักอีสาน - ท
(สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
MUSIC LONG PLAY

MUSIC LONG PLAY – ท

คุยทั่วทีป - ท (วิทยาลัยการเมืองฯ)
เปิดโลกกว้างกับวิทยาลัยการเมืองฯ - ท (วิทยาลัยการเมืองฯ)

เปิดประตูสู่การเรียนรู้ - ท
(กรรณิกา ภูผาธรรม - สำนักวิทยบริการ)

12.00 - 13.00
เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน - ท
หมอหมา มอ น้ำชี - ท (คณะสัตวแพทย์ศาสตร์)


13.00 - 14.00

เพลินวาน ยังหวานอยู่ (อังศนา ธนศรีลังกูร) - ท
นานาสาระจากฟาร์มมหาวิทยาลัย - ท
(นริศรา ปัจฉิม-ฟาร์มมหาวิทยาลัย)


14.00 - 15.00

เพลินกรุง (อังศนา ธนศรีลังกูร) - ท
ร่วมใส่ใจสุขภาพกับร้านยามหาวิทยาลัย
(คณะเภสัชฯ) - ท


15.00 - 15.30

ขอดเกล็ดประเด็นข่าว(แสนศักดิ์ ขันทอง) - ท
ก้าวทันโลกไอที(ไพฑูรณ์ ศรีพลลา-สำนักคอมพิวเตอร์) -ท


15.30- 16.00

Welcome to ASEAN (ปัทมา บุตรคำโชติ)* -ท
ก้าวทันโลกไอที(ไพฑูรณ์ ศรีพลลา-สำนักคอมพิวเตอร์) -ท


16.00-16.30
16.30-17.00IT MSU
คณะวิทยาการสารสนเทศ-ท
เพื่อนคู่คิดนิสิต มมส.(กองกิจการนิสิต) -ท
IT MSU
คณะวิทยาการสารสนเทศ


ก้าวทันสิ่งแวดล้อม(ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ) - ท
Inside ASEAN
(ณัฐฐา โกมลวาทิน)
-ท


ก้าวทันสิ่งแวดล้อม(ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ) - ท
เพื่อนคู่คิดนิสิต มมส. (กองกิจการนิสิต) -ท
ก้าวทันโลกไอที(ไพฑูรณ์ ศรีพลลา-สำนักคอมพิวเตอร์) -ท17.00- 18.00
บทเพลงบรรเลงชีวิต
(แสนศักดิ์ ขันทอง) - ท
สุขใจใครๆก็ทำได้
(ผ.ศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา) - ท
ก้าวทันการศึกษา
(วิชิต ชาวะหา)
เกษตรกรออนแอร์
(วิชิต ชาวะหา)


18.00- 19.00

เทียบเวลา-เคารพธงชาติ / After School(เรวัติ สังข์ช่วย) – ด 6+
COMART SOCIETY
(คณะวิทยาการสารสนเทศ) - ท

19.00 - 19.30
ถ่ายทอดข่าว(กรมประชาสัมพันธ์) - ท

19.30- 20.00

NHK RADIO - ท

ไทยคำจีนคำ(อ้าย เก๋อ ลี่, อ.อู๋เสียน) - ท


20.00- 20.30

ข่าวในพระราชสำนัก / Welcome to ASEAN (ปัทมา บุตรคำโชติ)*Rerun - ท
ข่าวในพระราชสำนัก / เปิดโลกการศึกษา(กองบริการศึกษา) - ท


20.30- 21.00

BBC ENGLISH - ท
ภาษาอังกฤษสำนวน
อเมริกันกับวีโอเอ- ท
คืนความสุขให้คนทั้งชาติ-ท

เปิดโลกการศึกษา(กองบริการศึกษา) - ท


21.00- 22.00

ห้องสมุดหลังไมค์(รัศมี มณีนิล) - ท

ธรรมะร่วมสมัย- ท

ศาสนธรรมคีตา- ท

22.00 - 06.00
ปิดสถานี
**หมายเหตุ ข่าวต้นชั่วโมง Msu News Update โดย ปัทมา บุตรคำโชติ และ อังศนา ธนศรีลังกูร เวลา 0900/1000 / 1100 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 2000 /2100